Analizujemy dostępne źródła finansowania w celu ich optymalnego doboru

Zapewniamy kompleksowe doradztwo i obsługę procesu pozyskania kapitału.

Pozyskiwanie kapitału

Kapitał stanowi podstawę rozwoju firmy, umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej i pozwala na realizację planów strategicznych. Rozumiemy potrzeby organizacji, które ubiegają się o pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania i potrafimy im pomóc w zdobyciu środków na rozwój.

Dzięki szerokiemu zakresowi naszej działalności, zapewniamy pełen zakres usług związanych z finansowaniem. Angażujemy wszystkie dostępne na rynku źródła kapitału, pomagamy zaplanować ich wykorzystanie i sukcesywnie realizować strategię.

Model działania

Doradzamy wyłącznie rozwiązania finansowe, które są adekwatne do potrzeb i możliwości naszych Klientów. Zawsze dokładnie wyjaśniamy szanse i ryzyka związane z wybranym rozwiązaniem. Zapewniamy kompleksowe doradztwo i obsługę procesu pozyskania kapitału z wybranego źródła.


 

Komu pomagamy

Łączymy różne źródła finansowania i budujemy z nich zasoby zarówno dla dużych firm o ugruntowanej pozycji rynkowej, jak i małych przedsiębiorstw i start-upów. Współpracujemy z młodymi innowacyjnymi spółkami technologicznymi, uczelniami wyższymi, centrami B+R i przedsiębiorstwami produkcyjnymi o ugruntowanej pozycji rynkowej.

 

Emisja akcji

Świadczymy kompleksowe usługi dla spółek notowanych na GPW i GPW NewConnect. Koordynujemy prace związane z upublicznieniem. Doradzamy przy kolejnych emisjach akcji i optymalizujemy koszt pozyskiwanego kapitału.

 

Więcej o GPW i NewConnect

Emisja obligacji

Podmiotom, których sposób działania pozwala na finansowanie dłużne pomagamy przeprowadzić emisję obligacji. Jako autoryzowany doradca GPW Catalyst posiadamy uprawnienia niezbędne do wprowadzenie instrumentów dłużnych na Catalyst.

Więcej o Catalyst

Środki unijne

Pozyskujemy dotacje UE dla podmiotów zainteresowanych realizacją projektów B+R. doradzamy w zakresie wyboru programu oraz pomagamy pozyskać konsorcjantów. Przygotowujemy również projekty umożliwiacie wzrost firmy dzięki dofinansowaniu zakupu usług i aktywów.

Więcej o dotacjach UE

Fuzje i przejęcia

Kompleksowo obsługujemy transakcje kupna/sprzedaży przedsiębiorstw. Zajmujemy się poszukiwaniem inwestorów, jak i koordynacją całego procesu pozyskania kapitału.

Więcej o usługach M&A

Fundusze Venture Capital

Poprzez fundusz Prometeia Ventures inwestujemy w innowacyjne projekty. Poza dostarczeniem kapitału wspieramy spółki portfelowe posiadanymi kontaktami oraz kapitałem relacyjnym.

Więcej dla startup-ów