Inwestujemy w przedsięwzięcia o ponadprzeciętnej stopie zwrotu

Posiadamy doświadczenie w analizie projektów oraz dokonywaniu inwestycji w firmy na każdym etapie rozwoju.

Inwestycje

Poprzez fundusze Prometeia Ventures inwestujemy w przedsięwzięcia posiadające szansę na wysoką stopę zwrotu. Do wybranych projektów zapraszamy Koinwestorów w postaci współpracujących z nami aniołów biznesu i funduszy VC.

Projekty na bardzo wczesnej fazie rozwoju preseed/seed finansujemy ze środków funduszy zarządzanych przez Prometeia. Faza start-up, growth oraz późniejsze to moment kiedy do współpracy zapraszamy inwestorów zewnętrznych.

Posiadamy duże doświadczenie w dokonywaniu inwestycji na rynku niepublicznym, zarówno jako bezpośredni inwestor jak i doradca koordynujący proces inwestycyjny na zlecenie. Jako Grupa Prometeia zajmujemy się weryfikacją biznesową i technologiczną każdego projektu, opierając się na zasobach grupy i posiadanego networku. Po zakończonym procesie inwestycyjnym zajmujemy się nadzorem rozwoju inwestycji.

Co oferujemy

  • Inwestycje własne funduszu Prometeia Ventures
  • Możliwość inwestycji w projekty rozwijane w funduszu Prometeia Ventures
  • Dokonywanie inwestycji w syndykacie z innymi inwestorami
  • Koordynacja i pełna obsługa procesu inwestycyjnego na zlecenie
  • Dostęp do projektów o wysokim potencjale wzrostu
  • Dostęp do sieci współpracujących aniołów biznesu

Komu pomagamy

Kluczowym elementem wpływającym na podjęcie decyzji o inwestycji są ludzie stojący za projektem. Wysoko wykwalifikowany zespół projektu poszukującego kapitał, w połączeniu ze sprecyzowaną drogą do osiągnięcia wyznaczonego celu zawsze może liczyć na nasze wsparcie.

 

Doradztwo w zakresie inwestycji

Dojrzałym firmom doradzamy w inwestycjach kapitałowych. Poszukujemy atrakcyjnych przedsięwzięć, rokujących osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu. Wskazujemy szanse i ryzyka płynące z transakcji oraz rekomendujemy Klientom dalsze działania.

Więcej o usługach Corporate Finance

 

Inwestorzy
giełdowi

Pomagamy uzyskać kapitał z GPW i NewConnect. Przygotowujemy debiuty giełdowe. Opracowujemy dokumenty informacyjne, koordynujemy proces zapisów na akcje i ich emisję. Zarządzamy relacjami inwestorskimi i budujemy pozytywny wizerunek spółki giełdowej.

Więcej o dla spółek giełdowych i planujących debiut

 

Fundusze i koinwestycje

Jako fundusz Prometeia Ventures inwestujemy w perspektywiczne projekty. Udostępniamy zasoby operacyjne i know how Grupy Prometeia. Pomagamy dokapitalizowanym przedsiębiorstwom osiągnąć założone kamienie milowe i z sukcesem kontynuować rozwój.

Więcej o funduszu Prometeia Ventures