Kontakt

Ul. Strzegomska 138 (II piętro)
54-429 Wrocław

tel. +48 71 33 72 814
fax +48 71 33 72 814
biuro@prometeia.pl

NIP: 8951963989
REGON: 021170310
KRS: 0000346360
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (w całości opłacony)
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział gospodarczy KRS