Skutecznie realizujemy przyjętą strategię finansowania przedsięwzięć.

Zapewniamy bieżące doradztwo i wsparcie w zarządzaniu finansami.

Doradztwo

Doradzamy naszym klientom w podejmowaniu kluczowych decyzji, mających istotny wpływ na ich dalszy rozwój. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu, budujemy strategie rozwoju i dobieramy źródła kapitału, które pozwalają osiągnąć najbardziej ambitne cele.

 

Doradztwo strategiczne

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Biznesplany
 • Studia wykonalności
 • Wyceny
 • Restrukturyzacje

Doradztwo finansowe

 • Wybór form finansowania
 • Prognozy finansowe
 • Badania due diligence
 • Trade sales
 • Optymalizacja finansowa
 • Emisja akcji i obligacji

Doradztwo inwestycyjne

 • Pozyskiwanie inwestorów
 • Wprowadzanie na giełdę
 • Fuzje i przejęcia
 • Analizy inwestycyjne

 

Komu pomagamy

Posiadamy doświadczenie we współpracy ze startupami, małymi i dużymi spółkami, firmami notowanymi na GPW, jednostkami samorządu terytorialnego i uczelniami. W zależności od potrzeb i rodzaju prowadzonego przedsięwzięcia posiadamy zasoby umożliwiające dostarczenie kompleksowych rozwiązań.

 

Wyznaczanie kierunków rozwoju

W zależności od fazy rozwoju firmy, pomagamy w opracowaniu modelu biznesowego, optymalizacji wewnętrznych procesów, zarządzaniu kapitałem czy restrukturyzacji. Przedstawiamy działania prowadzące do osiągnięcia celów i koordynujemy proces realizacji.

Więcej o Corporate Finance

Inwestycje w innowacje

Wspieramy podmioty działające w innowacyjnych sektorach gospodarki. Doradzamy w pozyskaniu finansowania i partnerów do realizacji projektów. Wybrane projekty możemy dokapitalizować za pośrednictwem funduszu Prometeia.

Więcej dla start-upów

Wsparcie spółek giełdowych

Doradzamy spółkom giełdowym w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i w zarządzaniu relacjami inwestorskimi. Projektujemy programy motywacyjne. Wskazujemy kolejne źródła finansowania. Dbamy o pozytywne relacje spółek z uczestnikami rynku.

Więcej dla spółek giełdowych

Wsparcie w prowadzeniu projektów

Doradzamy firmom prowadzącym lub planującym realizację projektów dofinansowanych ze środków UE. Pomagamy wybrać odpowiedni program i zaplanować rozwój firmy w oparciu o dotację. Prowadzimy audyty i monitoring postępu projektu. Kompleksowo rozliczamy projekt.

Więcej o projektach UE

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

Przeprowadzamy transakcje fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Poszukujemy inwestorów odpowiadających profilowi zbywanego podmiotu lub prowadzimy poszukiwania atrakcyjnych przedsiębiorstw z polecenia potencjalnych inwestorów. Realizujemy kompleksowy proces due diligence.

Więcej o transakcjach M&A