Zawiadomienie o wyborze wykonawcy usługi związanej z obowiązkami merytorycznymi – wykonywanie obowiązków kierownika projektu

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończonym postępowaniem ws. wyboru usługi związanej z obowiązkami merytorycznymi – wykonywanie obowiązków kierownika projektu w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,  1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”, dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty.

Spośród nadesłanych ofert za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę złożoną przez:

Pana Tomasza Bistulasa.

Dziękujemy za złożenie oferty

Wybor  ZO nr 2 Kierownik Porojektu