Zapytanie ofertowe - wykonywanie obowiązków kierownika projektu

Szanowni Państwo,


W związku z realizowanym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,  1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”, pragnę zaprosić Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi związanej z obowiązkami merytorycznymi  – wykonywanie obowiązków kierownika projektu – dokończenie usługi.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.


Prosimy o przesłanie oferty w nieprzekraczalnym terminie do 22.03.2018 r. do godziny 9:15