Wyniki oceny merytorycznej działania 1.2.1 na Dolnymśląsku

Zgodnie z ogłoszeniem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej 7 projektów przygotowanych przez Prometeia w ramach konkursu 1.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i jest rekomendowanych do otrzymania dofinansowania. Łączna wartość 7 projektów to 26,6 mln złotych. Za środki pozyskane z UE nasi klienci rozbudują posiadaną infrastrukturę B+R. Gratulujemy naszym klientom i życzymy dalszych wspólnych sukcesów!