Trzy projekty o wartości 9,6 mln PLN z dofinansowaniem w Wielkopolsce

Na terenie Wielkopolski w ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” pomogliśmy w pozyskaniu kapitału dla 3 klientów. Łączna wartość planowanych przez naszych partnerów inwestycji wynosi 9,6 mln PLN. Gratulujemy naszym klientom i życzymy dalszych wspólnych sukcesów!