Szesnastu klientów współpracujących z Prometeia z dofinansowaniem 4Stock

Szesnastu klientów Prometeia znajduje się na liście podmiotów rekomendowanych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 14 podmiotów zadebiutuje na GPW NewConnect, a 2 spółki zadebiutują na rynku regulowanym GPW.