Sześciu klientów z Dolnego Śląska z dofinansowaniem

Zgodnie z ogłoszeniem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej 6 projektów przygotowanych przez Prometeia w ramach konkursu 1.5.1 „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” przeszło ocenę merytoryczną i jest rekomendowanych do otrzymania dofinansowania. Łączna wartość projektów to 9,5 mln złotych. Za środki pozyskane z UE nasi klienci rozbudują posiadaną infrastrukturę. Gratulujemy naszym klientom i życzymy dalszych wspólnych sukcesów!