Prometeia na Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości

Ideą Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest promocja świadomego rozwoju, aktywnych postaw wobec życia i podejmowania biznesowych inicjatyw. W tym roku od 16 do 20 listopada odbędzie  ósma edycja tego wydarzenia.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości patronatem objęły m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Konferencja Lewiatan oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Nieodłączną częścią największego na świecie święta przedsiębiorczości są bezpłatne szkolenia, wykłady, debaty i konsultacje. To wyjątkowa okazja do zdobycia wiedzy na różnorodne tematy związane z biznesem i przedsiębiorczością, Celem organizatorów i partnerów przedsięwzięcia jest inspirowanie ludzi na całym świecie do odkrywania swojego przedsiębiorczego potencjału, rozwijania kompetencji i sieci kontaktów.

Cykl konsultacji przygotuje również firma doradczo-inwestycyjna Prometeia. Od środy do piątku w godz. 10.00-11.00 będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami firmy. Odbywać się będą w siedzibie Prometeia we Wrocławiu (Rynek 36/37, II piętro). Poniżej znajduje się plan i tematyka spotkań.

18 listopada – dotacje ze środków Unii Europejskiej – przedsiębiorcy rozważający pozyskanie środków unijnych na rozwinięcie działalności będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat aktualnych dotacji oraz uzyskać bezpłatne doradztwo w kwestii wyboru odpowiedniego źródła finansowania z Funduszy Europejskich.
Rejestracja na bezpłatne konsultacje: http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/wydarzenia/doradztwo-w-zakresie-dotacji-ue.html
19 listopada – rynek NewConnect – to możliwość uzyskania informacji o rynku akcji GPW, na którym działają przede wszystkim młode spółki aktywne w dziedzinach informatyki, biotechnologii i nowoczesnych technologii. Eksperci Prometeia przybliżą specyfikę NewConnect oraz objaśnią szanse i ryzyka płynące z obecności spółek na tym rynku giełdowym.
Rejestracja na bezpłatne konsultacje: http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/wydarzenia/doradztwo-w-zakresie-ryneku-newconnect.html
20 listopada – Venture Capital – zespół Prometeia udzieli uczestnikom ŚTP odpowiedzi na pytania związane z inwestycjami Venture Capital, czyli lokowaniem kapitału w projekty innowacyjne, ale obarczone ryzykiem z powodu ich wczesnego etapu rozwojowego. To również szansa dla startupów i projektów szukających inwestora, aby zaprezentować swoje pomysły biznesowe przed ekspertami z funduszu Prometeia Ventures.
Rejestracja na bezpłatne konsultacje: http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/wydarzenia/doradztwo-w-zakresie-venture-capital.html

Wszystkie konsultacje z Prometeia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy!