Prometeia Capital uzyskała status Akredytowanego Ośrodka Innowacji

W dniu 12 lipca 2016 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Rozwoju Prometeia Capital sp. z o.o. uzyskała akredytację na realizację usług doradczych w zakresie innowacji, realizowanych w ramach Centrum Innowacji.

Realizując usługi proinnowacyjne dla naszych klientów, możliwe jest również częściowe sfinansowanie ich z funduszy unijnych np. w ramach poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP", wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.