Prometeia Capital ubiega się o status Akredytowanego Centrum Innowacji

W związku z dynamicznym rozwojem działalności proinnowacyjnej prowadzonej przez Prometeia Capital sp. z o.o., podjeliśmy działania zmierzające do uzyskania statusu Akredytowanego Centrum Innowacji.

Przedmiotowy system akredytacji wykorzystany zostanie m.in. w poddziałaniu 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP", wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego wspierane będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze, świadczone przez akredytowany ośrodek innowacji. W związku z powyższym zapraszamy do składania zapytań ofertowych w zakresie realizacji przez Prometeia Capital sp. z o.o. usług proinnowacyjnych na rzecz Państwa przedsiebiorstw.