Postępowanie na specjalistę ds. merytorycznych - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończonym postępowaniem ws. wyboru usługi związanej z obowiązkami merytorycznymi – wykonywanie obowiązków specjalisty ds. merytorycznych w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,  1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”, dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Spośród nadesłanych ofert za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę złożoną przez:

Justyna Włodarczyk prowadząca działalność gospodarczą

Dziękujemy za złożenie oferty.