Pieniądze na współpracę z naukowcami

Pieniądze na współpracę z naukowcami

W nowym rozdaniu funduszy Unia Europejska stawia na realną współpracę nauki i biznesu. Ogromna pula środków została przeznaczona na działalność badawczo-rozwojową. To szansa dla przedsiębiorców, by skorzystali potencjału polskich jednostek naukowo-badawczych i zaczęli zarabiać na innowacjach.

Nauka dla MŚP

Za unijne pieniądze przedsiębiorcy będą mogli np. zamówić usługę wykonania prac badawczych przez jednostkę naukową. Ich celem ma być opracowanie innowacyjnego lub ulepszonego produktu, technologii jego wytwarzania czy też sposobu świadczenia usługi, które firma będzie mogła wcielić w życie. Rozwiązania obejmujące współpracę przedsiębiorstwa z naukowcami stosują dziś głównie wielkie firmy, które stać na opłacenie badań. Dotacje umożliwiają takie działanie również firmom małym i średnim.

Własne centrum badawcze

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przewidziano także środki na stworzenie przez firmy własnych centrów badawczo-rozwojowych, czyli takich jednostek, w których zatrudnieni przez przedsiębiorstwo specjaliści pracują nad poszerzeniem wiedzy związanej z działalnością firmy, prowadzącej do wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Skąd płyną pieniądze

Właśnie trwają nabory na wnioski o dotacje na te cele. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej PARP) oraz Ministerstwo Gospodarki ogłosiły ogólnopolskie konkursy na wnioski o dotacje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Warto popularyzować informacje o naborze. Bez wątpienia innowacyjność i technologiczny rozwój przełożą się na wzrost konkurencyjności wielu przedsiębiorstw.

Cały artykuł dostępny jest w serwisie Gazety Finansowej.

Zapraszamy również do kontaktu z nami, przedstawimy szeczgóły dostępnych aktualnie dotacji.