Jak działają inkubatory przedsiębiorczości?

Inkubatory przedsiębiorczości powstały w Polsce w połowie lat 90. Obecnie działa ich kilkadziesiąt, a część z nich zrzesza się w ramach sieci. Najbardziej znaną są Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, łączące inkubatory aktywne na uczelniach wyższych w miastach na terenie całego kraju.

 


Ponadto inkubatory funkcjonują na poziomie każdego z regionów, a niekiedy tworzone są nawet na szczeblu powiatowym. Dr Łukasz Konopielko z Uczelni Łazarskiego ocenił w trakcie audycji na antenie radia RMF FM, że tak małe inkubatory nie są jednak w stanie w pełni wypełniać swojej roli, skupiając się głównie na komercyjnej stronie działalności, czyli np. wynajmowaniu biur podmiotom gospodarczym.

 


Nazwa inkubator jest bardzo adekwatna do celów, które tego rodzaju instytucje mają za zadanie wypełniać. Chodzi o zapewnienie odpowiednich warunków pozwalających początkującym inicjatywom biznesowym na wzrastanie i dalszy rozwój.  


Inkubatory przedsiębiorczości mogą przyjmować zróżnicowaną formę prawną: fundacji, stowarzyszenia lub spółki. Skierowane są przede wszystkim do dwóch grup docelowych.


Pierwszą są przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, stojący na początku drogi do przekształcenia innowacyjnego pomysłu w sprawie działający i przynoszący realne zyski biznes. Chodzi tu o przedsięwzięcia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Druga to studenci lub absolwenci wyższych uczelni chcący zainicjować przedsięwzięcia biznesowe, tzw. start up.


Ponadto funkcjonują również inkubatory przedsiębiorczości społecznej, których celem jest aktywizacja osób bezrobotnych.
Inkubatory mogą również wskazać na szereg warunków, których spełnienie otwiera początkującym przedsiębiorcom możliwość objęcia ich wsparciem. Może to być kryterium wiekowe (np. mniej niż 30 lat) lub dotyczące płci.

Inkubatory selekcjonują napływające wnioski o objęcie przedsięwzięć inkubacją, aby wspierać te inicjatywy, które mają największe szanse na odniesienie biznesowego sukcesu.

Warunki do dalszego działania

Wsparcie ze strony inkubatora pozwala młodym firmom na prowadzenie pierwszych działań bez konieczności ponoszenia kosztów. Inkubator umożliwia wspieranym podmiotom korzystanie z jego osobowości prawnej. Udostępnia biura i laboratoria, dzięki czemu początkujący przedsiębiorca nie jest zmuszony opłacać wynajmu własnych pomieszczeń. Kolejne ułatwienie to świadczenie usług związanych z księgowością. Powyższe sprawia, że młoda firma może skupić się na rozwijaniu swojej działalności bez konieczności wydatkowania budżetu (na początku działalności ograniczonego) na infrastrukturę biurowo-administracyjną oraz obsługą w zakresie formalno-prawnym.

Przedsiębiorca funkcjonuje w ramach osobowości prawnej inkubatora, co oznacza, że nie wolno mu zaciągać długoterminowych zobowiązań o charakterze finansowym oraz zatrudniać pracowników w oparciu o umowę o pracę. Pozostałe czynności związane z bieżącą działalnością (np. wybór klientów) są jednak w pełni zależne wyłącznie od niego, a zyski generowane przez inkubowaną firmę trafiają wyłącznie na jej rachunek.

Pośrednictwo przy poszukiwaniu inwestorów

Inkubowane przedsiębiorstwa korzystają z pomocy udzielanej przez inkubatory także na innych płaszczyznach. Służą one posiadanym know-how, dzielą się też z firmami własną siecią kontaktów biznesowych.

Przedstawiciele inkubatora szkolą też przedsiębiorców kierujących inkubowanymi firmami z zakresu wiedzy niezbędnej do sprawnego zarządzania podmiotem prowadzącym działalność biznesową.

Inkubatory przedsiębiorczości prowadzą także tzw. giełdy zleceń, w ramach których wspierane przedsiębiorstwa mogą znaleźć klientów zainteresowanych oferowanym przez nie produktem lub usługą. Elementem ich aktywności jest też pośredniczenie w kontaktach między inkubowanymi firmami, a potencjalnymi inwestorami – aniołami biznesu, funduszami Venture Capital.