Dwunastu klientów Prometeia otrzyma wsparcie na poprawę modelu biznesowego.

Zgodnie z ogłoszeniem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej 12 klientów Prometeia przeszło pozytywną ocenę merytoryczną projektów w ramach działania 1.4.1 Tworzenie nowych modeli biznesowych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu spółki współpracujące z Prometeia przygotują profesjonalne dokumenty dotyczące strategii rozwoju i internacjonalizacji prowadzonej działalności. Gratulujemy naszym klientom i życzymy dalszych wspólnych sukcesów!