Dofinansowanie infrastruktury B+R klienta Prometeia

Na liście ocenionych projektów przez Ministerstwo Rozwoju jako Instytucję Organizująca Konkurs w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 2.1: "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" PO IR na pierwszym miejscu z maksymalną ilością 23 punktów znalazł się Klient Prometeia! Wartość planowanego projektu to ponad 8 mln zł. Przedsięwzięcie dotyczy rozwoju centra badawczo-rozwojowego poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Gratulujemy!