Aktualne dotacje dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska

Wkrótce ruszą nabory na wnioski o dotacje unijne z budżetu 2014 -2020. Województwo dolnośląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dysponuje pulą 2,25 miliarda zł. Oto trzy aktualne programy skierowane głównie do firm małych, średnich i mikro. To ostatni moment, by zdecydować się na przygotowanie wniosku. Kto może się ubiegać o dotację i na co?

Zainteresowanie dolnośląskich firm przedstawionymi programami z osi 1 jest bardzo duże. Przedsiębiorca, który chciałby dołączyć do grupy firm rozwijających się dzięki środkom unijnym powinien zacząć od zapoznania się z harmonogramem naborów. Można je znaleźć np. na rpo.dolnyslask.pl. Wtedy zyska ogólne rozeznanie, w które działanie najlepiej wpisuje się jego inwestycja. Warto przy tym pamiętać, że na ogół łatwiej jest uzyskać dotację w programie na poziomie regionalnym niż krajowym. Kolejny ważny punkt to  analiza własnych możliwości. Trzeba zadać sobie pytania: Czy jestem w stanie spełnić wszystkie wymagane kryteria konkursu? Jakie działania mogę podjąć, aby uzyskać więcej punktów w trakcie oceny? Czy planowane przeze mnie wydatki są kwalifikowane w ramach danego działania? Czy mam wystarczająca płynność finansową, by zapewnić wymagany wkład własny? To ważne kwestie, ponieważ pozyskanie dotacji to tylko część procesu. Jeszcze na etapie pisania wniosku trzeba mieć koncepcję przebiegu inwestycji i rozliczenia dotacji. Trzeba myśleć w perspektywie długoterminowej - wyjaśnia Piotr Wiśniewski z Prometeia Capital.

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

 • Dofinansowanie obejmuje przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych lub inwestycje w rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej. Badania i prace powinny mieć na celu stworzenie nowatorskich produktów i procesów produkcyjnych. Finansowanie może objąć różne etapy prac, do etapu pierwszej produkcji włącznie.
 • Przykłady wydatków, na które firma może otrzymać dotację: badania laboratoryjne, testy, eksperymenty, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii), opracowanie linii pilotażowych, demonstracyjnych prototypów, zakup i wdrożenie do użytku innowacyjnych technologii albo patentów, licencji, know-how. Można też złożyć wniosek o dotację na wyposażenie laboratorium lub działu badawczo-rozwojowego oraz na szkolenia pracowników.
 • Większe szanse na zdobycie dotacji zdobędą projekty, które spełniają dodatkowo punktowane kryteria. Są to: pozytywny wpływ projektu na polityki horyzontalne UE (równość szans, zasada niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju), realizacja projektu w partnerstwie z podmiotem z innego województwa, wzrost liczby etatów badawczych, zgodność z kluczowymi technologiami wspomagającymi, realizacja projektu w formie konsorcjum z jednostką naukową, stworzenie w ramach projektu prototypu o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym lub projekt pilotażowy nowego/ulepszonego produktu, procesu, technologii, doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.
 • O dotację mogą ubiegać się mikro, małe, średnie (to one mają największe szanse). Ale także przedsiębiorstwa duże oraz konsorcja uczelni z przedsiębiorstwami.
 • Wysokość dofinansowania zależna jest od wielu czynników. Dla mikro-małych firm to od 45% do 80% kosztów kwalifikowanych, dla średnich firm od 35 do 75 %, a dla dużych od 25 do 65%. Pula pieniędzy w ramach działania 1.2 to ponad 220 milionów zł.
 • Warunki konkursu zostały już ogłoszone (działanie 1.2A - http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/109-1-2a-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-chcacych-rozpoczac-lub-rozwinac-dzialalnosc-b-r.html ; działanie 1.2B - http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/108-1-2-b-tworzenie-i-rozwoj-infrastruktury-b-r-przedsiebiorstw-konkurs-horyzontalny.html)
 • Wnioski będą przyjmowane od 30 listopada do 7 grudnia 2015 r., a rozstrzygnięcie nastąpi w marcu 2016 r.


Działanie 1.4 Internalizacja przedsiębiorstw

 • Dotację mogą otrzymać tylko firmy mikro, małe i średnie, które planują rozpocząć albo rozwinąć działalność eksportową. W pierwszym etapie (czyli tym, na który nabór odbędzie się w tym roku) dofinansowanie obejmie przygotowanie strategii biznesowych i opracowanie tzw. Planów Rozwoju Eksportu. Taką strategię przygotowuje specjalistyczna firma, z uwzględnieniem opinii np. prawników, doradców zagranicznych, agencji reklamowych .
 • W kolejnych etapach dotacje obejmą wprowadzanie planów w życie: nawiązywanie kontaktów, wyjazdy na targi, misje, stworzenie działu zajmującego się eksportem, przygotowanie materiałów promocyjnych.
 • Wysokość dofinansowania jak zwykle będzie zależeć od różnych czynników. Maksymalnie można otrzymać nawet 8550% dotacji.
 • Nabór wniosków zostanie ogłoszony około 30 października – wtedy poznamy szczegóły konkursu.


Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

 • Dotację otrzymają głównie firmy mikro, małe i średnie. Działanie jest skierowane także do producentów rolnych oraz przedsiębiorstw z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
 • Dofinansowanie ma być przeznaczone na modernizację energetyczną firmy. W praktyce może to być np.: wymiana źródła energii na bardziej efektywne, czyli np. wymiana pieców na kotły spalające surowce odnawialne, wymiana okien lub ocieplenie ścian, montaż instalacji wykorzystujących do ogrzewania ciepło odpadowe (czyli np. ciepło wytwarzane podczas produkcji), wymiana urządzeń na bardziej energooszczędne, wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią.  Podstawą ubiegania się o dotację jest przeprowadzenie audytu energetycznego.
 • Przedsiębiorstwa mogą otrzymać: 45% dotacji (firmy małe i mikro) i 35% dotacji (średnie firmy), 25% dotacji (firmy nie zaliczające się do małych i średnich przedsiębiorstw).  Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł wydatków całkowitych, a maksymalna 10 mln zł.
 • Ogłoszenie warunków konkursu nastąpi około 30 października.


Piotr Wiśniewski
Firma doradczo-inwestycyjna Prometeia Capital

Artykuł w wersji online dostępny jest tutaj.