9,6 mln zł z dotacji UE dla MGM Systems S.A.

Początek współpracy z MGM Systems S.A. wyznacza rok 2011. Dla Klienta udało się nam pozyskać, koordynować oraz rozliczyć dotacje ze środków Unii Europejskiej o łączne kwocie ponad 9,6 mln zł.

W pierwszym okresie świadczenia usług dla MGM Systems S.A. przygotowaliśmy i pozyskaliśmy dotację unijną na projekt w ramach "Działania 3.3, Poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Wsparcie dla MŚP". 

Środki unijne w wysokości 180 tys. zł zostały przeznaczone na zakup usług doradczych związanych z debiutem spółki na NewConnect.

Odpowiadaliśmy za przygotowanie dokumentacji związanej z wprowadzeniem akcji MGM Systems S.A. do alternatywnego systemu obrotu. W roku 2012 naszym zadaniem było opracowanie i koordynacja przeprowadzenia oferty niepublicznej, dzięki której Klient uzyskał środki od kolejnych inwestorów.

W latach 2013-2014 pozyskaliśmy i rozliczyliśmy dla Klienta dotacje UE w ramach Działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” oraz projektu 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". W pierwszym przypadku MGM Systems S.A. otrzymała wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w wysokości 680 tys. zł, w drugim - 487 tys. zł.
Pomagaliśmy MGM Systems S.A. w dopełnieniu formalności dotyczących zawiązania konsorcjum z Politechniką Wrocławską. Naszym zadaniem było również sporządzenie wniosku i pozyskanie dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości ponad 8,3 mln zł (Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1. „Projekty rozwojowe”)

Ponadto zajmowaliśmy się organizacją wyjazdów przedstawicieli Klienta na targi branżowe w Niemczech, Rosji i na Ukrainie.

O firmie:

Spółka MGM Systems S.A. rozpoczęła funkcjonowanie w październiku 2010 roku jako MGM Consulting Group Sp. z o.o. Rok później została przekształcona w spółkę akcyjną. Działa w branży nowoczesnych technologii i zarządzania, skupiając się na świadczeniu usług związanych z integrowaniem rozwiązań informatycznych dla firm. Klientami MGM Systems S.A. są m.in. Volkswagen Polska, Toshina Polska, E.Wedel, Tauron oraz LG.